Raktai ir durys

Raktai     Durys


 

Pagrindinis ir papildomas raktai

Pagrindinis raktas (kampuota rankenėle) – tinka visoms automobilio spynoms.

Papildomas raktas (apvali rankenėle) – tinka tik durelių, užvedimo ir bako kamščio spynoms.

Durų atidarymas

Iš išorės: patraukti rankenėlę (1)
Iš vidaus: patraukti rankenėlę, esančią vidinėje durelių pusėje.

 

Durų atrakinimas ir užrakinimas

Durų užrakinimas ir atrakinimas

Iš išorės: pasukti raktą.
Iš vidaus: užrakinant nuspausti mygtuką, atrakinant traukti rankenėlę, esančią vidinėje durelių pusėje.

Coupe durys atrakinamos ir užrakinamos specialia svirtele.

(2) Atrakinimas
(3) Užrakinimas
  Durų atrakinimas ir užrakinimas

Rakinti negalima:

  • Vairuotojo durelių, kai jos yra atidarytos.
  • Kitų durelių, kai jos yra ne iki galo uždarytos. Šiuo atveju durelės pirma atidaromos, o tada dar kartą uždaromos.

 

Raktai     Durys


 

Bagažinės dangtis

Negalima važiuoti su atidarytu bagažinės dangčiu. Galinis valstybinis numeris bus gerai apšviestas tik esant uždarytam bagažinės dangčiui. Uždarydami bagažinės dangtį, spauskite žemyn dangčio kraštą.

Centrinis užraktas

Centrinis užraktas suveikia užrakinant vairuotojo dureles, tuo pat metu automatiškai užsirakina kitos automobilio durys, degalų bako dangtelis ir bagažinės dangtis. Užrakinant turi nusispausti abiejų durų apsauginiai mygtukai. Centrinis durų užraktas vaikų apsaugos užrakto neišjungia.

 

Automobilyje su centriniu užraktu keleivio durys gali būti rakinamos atskirai. Be to, iš išorės jos gali būti rakinamos ir raktu. Centrinis užraktas veikia rakinant vairuotojo duris (iš išorės rakinant raktu, iš vidaus nuspaudžiant apsauginį mygtuką). Kitų durų apsauginių mygtukų nuspausti nereikia.

Automobilyje su centriniu užraktu bagažinės dangtis, gali būti rakinamas atskirai: raktą sukite spynoje iki galo į kairę, o pasukę kartu spauskite bagažinės užrakto mygtuką ir atidarykite dangtį. Po to raktą pasukite į pradinę padėtį ir ištraukite. Uždarydami dangtį tvirtai užspauskite. Po to jį vėl bus galima rakinti centrinio užrakto pagalba.

Bagažinės dangtis taip pat gali būti užrakintas taip, kad nebūtų rakinamas centrinio užrakto pagalba (pavyzdžiui aptarnavimo

 

stotyje). Tam raktą pasukite įdešinę iki galo ir ištraukite. Šiuo atveju bagažinės dangčio atidarymas galimas tik sukant raktą į kairę.

Centrinis užraktas dirba vakuumo pagalba, kuris sukuriamas dirbant varikliui. Kai variklis nedirba, vakuumo rezervuaras sudaro galimybę dar maždaug penkis kartus pasinaudoti centriniu užraktu. Kai centrinis užraktas nebeveikia, trumpam įjunkite variklį.

Jei vakuumo nėra, spynos gali būti užrakinamos įprastu būdu. Bako dangtelis šiuo atveju neužrakinamas.

Patarimas:
Jei negalite atidaryti su centriniu užraktu užrakinto bako dangtelio, perskaitykite Jūsų automobilio Naudotojo žinyno skyrių Bako dangtelio atidarymas.

 

Raktai     Durys


 

Vaikų apsauga (galinėse duryse)

Nuspauskite svirtelę, pavyzdžiui su automobilio raktu.

(1) Apsaugota.
(2) Neapsaugota. Durys iš vidaus neatsidaro, jas galima atidaryti tik iš išorės.

       

 

Naudotojo žinynas